Documentació de les jornades

Les polítiques d’habitatge a les ciutats. Canvi de paradigma

Cap a una rehabilitació energètica

Intervencions i actuacions per conservar i millorar el parc edificat. Eines i exemples

La protecció passiva contraincendis

Beneficis de la rehabilitació sostenible

Economia circular, el paper de la rehabilitació

Cobertes, estructures i instal·lacions

Accessibilitat i adaptació funcional

La protecció solar en la rehabilitació