Un projecte compartit

REhabilita és una iniciativa col·lectiva impulsada i promoguda pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB), i que compta amb un Comitè Estratègic format per l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i representants de tot el sector (col·legis professionals, gremis i associacions, entre d’altres).

Des de la seva primera edició el 2014 REhabilita s’ha consolidat com la cita anual amb la rehabilitació de tot el sector de la construcció i ha perseguit un triple objectiu:

  • Sensibilitzar la ciutadania envers la rehabilitació
  • Transferir coneixement als professionals
  • Transformar el sector

Un projecte col·lectiu liderat per:

Comitè estratègic

Promotors institucionals:

Membres col·laboradors:

Patrocinadors

Patrocinador principal:

Empreses col·laboradores: