Contacte amb els mitjans de comunicació

El web de REhabilita ofereix a mitjans de comunicació i periodistes el recursos necessaris per a la seva cobertura informativa d’aquesta activitat. Aquestes pàgines están en actualització constant, s’hi publiquen convocatòries, notes i dossiers de premsa. També hi trobareu elements multimèdia (com fotografies i vídeos) i eines complementàries amb l’objectiu de facilitar la tasca periodística.

Per contactar directament amb l’equip de premsa de REhabilita, podeu fer-ho a:

IP Comunicación
(34) 93 4143175
info@ipcomunicacion.com