Manifest REhabilita per a la rehabilitació d’edificis residencials

Representants de totes les enitats signants del Manifest Rehabilita

Les entitats sotasignades, com a membres del Comitè estratègic de Rehabilita, reunits a la sala Moragues a l’Espai del Born, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona consideren, en relació amb la rehabilitació d’edificis residencials del nostre país que:

La irrupció de la pandèmia del coronavirus ha colpejat el món, generant un problema sanitari que ha produït una crisi econòmica i social sense precedents. En aquesta situació, l’habitatger es va convertir en el refugi necessari perquè les famílies poguessin aixoplugar-se i suportar el període de confinament, amb les garanties de salubritat, que en el seu moment requeria.

La diversitat de situacions que els ciutadans han hagut de viure en els seus habitatges ha generat molta informació i debat sobre les prestacions que els edificis residencials han de complir posant l’habitatge en el centre del debat.

Llegir el document sencer