Organitzadors

REhabilita és una iniciativa col·lectiva impulsada i promoguda pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) i que compta amb un Comitè Estratègic format per l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i representants de tot el sector (col·legis professionals, gremis i associacions, entre d’altres). Des de la seva primera edició el 2014 REhabilita s’ha consolidat com la cita anual amb la rehabilitació de tot el sector de la construcció i ha perseguit un triple objectiu:
  • Sensibilitzar la ciutadania envers la rehabilitació
  • Transferir coneixement als professionals
  • Transformar el sector
Un projecte col·lectiu liderat per:
Comitè estratègic
Promotors institucionals:
Membres col·laboradors: