Beneficis de rehabilitar

La factura energètica ens preocupa a tots.
També els efectes del canvi climàtic.
Ara hi podem fer alguna cosa: amb les ajudes dels Fons Next Generation podem rehabilitar el nostre edifici i amb això reduir el nostre consum energètic i estalviar en la factura. A més, millorarem el confort a casa nostra i incrementarem el valor de l’immoble. I el que molts no saben: també contribuirem decisivament a combatre els efectes del canvi climàtic.
Ara, i durant un temps limitat, disposem de totes les facilitats econòmiques per rehabilitar energèticament el nostre edifici i el nostre habitatge.
 
Vols saber més sobre els programes de subvenció disponibles?
Vols sol·licitar un tècnic per a un diagnòstic del teu edifici?
 

Beneficis econòmics per a tu

Les ajudes Next Generation et permeten subvencionar una part molt important del cost de les obres de rehabilitació.
Aquesta subvenció és una aportació neta, que no tributa a l’IRPF.

Els costos no coberts per la subvenció es poden acollir a préstecs Next Generation, amb condicions excepcionals (tipus d’interès baix, retorn a 10 anys o més i període de carència).
A més, es poden deduir de l’IRPF durant 5 anys (deduccions de fins al 60% en funció de l’increment d’eficiència energètica assolit).

Per acollir-te a tots aquests beneficis, el primer que et cal és un diagnòstic tècnic del teu edifici. I sí, els honoraris de l’expert que necessites per realitzar-lo i elaborar el projecte tècnic de rehabilitació (arquitecte tècnic o arquitecte) també estan subvencionats, de manera que els pots acabar obtenint fins i tot a cost zero.
 

Beneficis econòmics per al país

Els ajuts Next Generation també són un reactivador econòmic post-pandèmia. Rehabilitar energèticament edificis a tot el país suposa la generació de molts llocs de treball i la creació d’ocupació i dinamisme econòmic en tot el territori català.
 

Impacte en la teva qualitat de vida

La rehabilitació energètica no només redueix la teva factura. També et permet estar molt més confortable a casa teva, passar menys fred a l’hivern i menys calor a l’estiu, així com aïllar-tedels sorolls de l’exterior.
A més, les subvencions Next Generation també permeten incloure al projecte de rehabilitació altres intervencions a l’edifici, com per exemple, aquelles que en milloren l’accessibilitat.
Tot plegat repercuteix en la nostra qualitat de vida.
 

Impacte positiu en el planeta

A Europa, els edificis són responsables del 40% del consum d’energia final i del 36% de les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle.
Rehabilitar l’edifici és doncs una mesura efectiva per reduir les emissions i contribuir als objectius de descarbonització del planeta.
 
Per acollir-te a tots aquests beneficis, el primer que et cal és un diagnòstic tècnic del teu edifici. I sí, els honoraris de l’expert que necessites per realitzar-lo i elaborar el projecte tècnic de rehabilitació (arquitecte tècnic o arquitecte) també estan subvencionats, de manera que els pots acabar obtenint fins i tot a cost zero.
 
Vols sol·licitar un tècnic per a un diagnòstic del teu edifici?