El nostre manifest

El mes de setembre de 2021 les entitats membre de Rehabilita van signar un manifest en defensa de la rehabilitació.

Les entitats sotasignades, com a membres del Comitè estratègic de Rehabilita, reunits a la sala Moragues a l’Espai del Born, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona consideren, en relació amb la rehabilitació d’edificis residencials del nostre país que:

La irrupció de la pandèmia del coronavirus ha colpejat el món, generant un problema sanitari que ha produït una crisi econòmica i social sense precedents. En aquesta situació, l’habitatger es va convertir en el refugi necessari perquè les famílies poguessin aixoplugar-se i suportar el període de confinament, amb les garanties de salubritat, que en el seu moment requeria.

La diversitat de situacions que els ciutadans han hagut de viure en els seus habitatges ha generat molta informació i debat sobre les prestacions que els edificis residencials han de complir posant l’habitatge en el centre del debat.