INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de El COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament a les finalitats relacionades amb la gestió d’inscripció a les jornades tècniques Rehabilita 2020.

Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions. Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.

Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat.

Altres dades d’interès:

Responsable: COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
CIF: Q0875009C 
Adreça: C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya 
Contacte: informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60 
Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L. 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat. 
Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.
Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament, la qual cosa podrà ser necessària per a la contractació d’algun producte i/o servei a través nostre. Si ens facilita dades de tercers, o ens les facilita en el futur, amb caràcter previ haurà d’haver informat i obtingut el consentiment de cada tercer en relació amb tot allò exposat anteriorment.