Dades de participació a REhabilita 2018

Després del tancament del Rehabilita d’enguany, podem compartir les dades d’assistència, a les jornades i a la Fira de la Rehabilitació.

S’han programat 6 jornades i 1 visita tècnica per a professionals i 3 jornades divulgatives per a ciutadans, amb 323 inscrits.

La Fira l’han visitat 18.000 persones i a la oficina de la Rehabilitació s’han atès més de 500 consultes a la ciutadania. Els tallers van atreure més de 625 nenes i nens.