Visita d’obra. Rehabilitació de l’ala est del pavelló de l’Església dins el recinte històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau