Missió Rehabilita. La veu de la Unió Europea

Un dels beneficis de la rehabilitació és reduir el consum energètic per tal que els edificis siguin més sostenibles amb el medi ambient.

Això fa que la rehabilitació sigui una eina per combatre els efectes nocius del canvi climàtic, un dels grans reptes de la política a Europa. Amb Cristina Puig connectem amb un representant de la UE per parlar de l’European Green Deal i altres qüestions que incideixen directament en la rehabilitació d’edificis.

+ Clips

La veu de l’economia
La veu de l’empresa
La veu de la UE
La veu dels col·legis
La veu dels experts
La veu de la ciutadania
La veu del sector