Missió Rehabilita. La veu de l’empresa

Avancem cap a una societat més digital, la tecnologia té un paper important, però alhora cada cop tenim més consciencia ecològica. Això s’ha de reflectir en els edificis i espais on fem la nostra vida.

Però, en quina situació es troba el sector de la rehabilitació? Cristina Puig parla dels beneficis de rehabilitar – escenari post Covid19 – amb Josep Martínez Zaplana, empresari i representant del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.

+ Clips

La veu de l’economia
La veu de l’empresa
La veu de la UE
La veu dels col·legis
La veu dels experts
La veu de la ciutadania
La veu del sector