Rehabilitar per millorar la qualitat de vida

Avui dia, encara hi ha una gran part de la ciutadania que desconeix els efectes de la rehabilitació en la millora de la seva qualitat de vida.

La Lídia Heredia, en Tian Riba i en Francesc Mauri ens conviden a descobrir tots aquests beneficis al MISSIÓ REHABILITA

La rehabilitació és una “idea” molt més gran del que la majoria sabem. Volem aconseguir que aquesta idea arribi, s’entengui i cali en la vida de les persones que ja tenen sensibilitat i preocupació “per fer un món millor”. Que el ciutadà en conegui els beneficis de salut i confort, d’eficiència energètica, estalvi, sostenibilitat i accessibilitat. I que sàpiga també que, apostant per la rehabilitació, està contribuint a disminuir l’atur, a impulsar l’economia local, a donar suport a petites i mitjanes empreses, i a reduir l’impacte sobre el medi ambient en termes de consum d’energia, emissions de CO2, biodiversitat, etc.

La rehabilitació té molts beneficis particulars que fan que impacti directament en la qualitat de vida de les persones:

  • és una inversió rendible perquè, a la llarga, estalvia consum i despesa energètica (de calefacció o aire condicionat, per exemple)
  • millora la salut i el confort dels habitatges (resol problemes de salubritat provocats per deficiències en ventilació, llum natural o clima inadequat, entre d’altres.)
  • millora l’accessibilitat a l’habitatge (incorporació d’ascensor, eliminació de barreres arquitectòniques…) i amb això contribueix també a la integració social dels col·lectius més vulnerables.

La rehabilitació té molts beneficis col·lectius que milloren la nostra vida com a ciutadans:

  • millora del paisatge urbà
  • reducció de les emissions de CO2 i del consum de recursos naturals
  • revitalització de barris i ciutats, etc.