Situar la rehabilitació com a element estratègic

Rehabilitar no consisteix només en mantenir i conservar adequadament el nostre teixit urbà i arquitectònic, sinó que permet millorar l’eficiència i la qualitat de vida dels ciutadans i regenerar la imatge, la convivència i la cohesió social dels barris,de pobles i ciutats, facilitant la generació de llocs de treball de proximitat i l’accés a un habitatge digne, els grans reptes que té el nostre país per als propers anys.
Rehabilita té lloc anualment a la tardor i el seu objectiu és fer de la rehabilitació i el manteniment, un nou sector d’activitat adreçat a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida de tots els ciutadans. Jornades i activitats diverses adreçades a la ciutadania, a professionals iagents del sector i a les diferents administracions.