Documentació de les jornades

 

Les polítiques d’habitatge a les ciutats. Canvi de paradigma

 

 

Cap a una rehabilitació energètica

 

 

Intervencions i actuacions per conservar i millorar el parc edificat. Eines i exemples

 

 

La protecció passiva contraincendis

 

 

Beneficis de la rehabilitació sostenible

 

 

Economia circular, el paper de la rehabilitació

 

 

Cobertes, estructures i instal·lacions

 

 

Accessibilitat i adaptació funcional

 

 

La protecció solar en la rehabilitació